Discussie over de bromtoon en laagfrequente stoorsignalen

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
jwr47
middenspanning
Loads: 24
Aangesloten op: 08 mar 2016 22:32

Re: Discussie over de bromtoon en laagfrequente stoorsignale

Load door jwr47 » 09 apr 2016 21:17

BaDu voegde de load toe: Hoewel corona geluiden niet echt bromtonen zijn is het wel een van de weinige geluidsbronnen van hoogspanningssystemen.
De corona produceert niet alleen geluid, maar ook een mengsel van positive en negatieve ladingsdragers,
die gedeeltelijk recombineren en/of bij windstil weer naar de aarde afzakken of door de wind weggevoerd worden.

Zijn er waardes bekend hoeveel dagen per jaar er door coronavorming onder hoogspanningsleidingen noemenswaardige hoeveelheden ladingsdragers worden geproduceerd en welke soorten ionen daarbij ontstaan?

Ik wil eens nagaan of deze ladingsdragers door de elektrische velden van de hoogspanningsleidingen in beweging worden gebracht en een geluid kunnen produceren.

Zo'n geluid is dichtbij de hoogspanningsleidingen vermoedelijk niet waarneembaar, omdat de de geluidsdruk van alle geladen deeltjes in de buurt van de hoogspanningslijn elkaars geluidsdruk compenseren en er geen noemenswaardig geluid overblijft.

Op grote afstand van de hoogspanningslijn vormt de geluidsdruk van alle geladen deeltjes echter een gelijkfasige front, waarin de geluidsindrukken van alle geladen deeltjes elkaar versterken.

Dit is natuurlijk een these, die nog moet worden geverifieerd.

BaDu
Globale moderator
Loads: 1999
Aangesloten op: 18 mar 2014 13:55
Dichtstbijzijnde trafo: Kattenberg

Re: Discussie over de bromtoon en laagfrequente stoorsignale

Load door BaDu » 12 apr 2016 21:30

In geval van corona ontladingen ontstaan er inderdaad ionen, deze worden echter meteen door wind en weer weggevoerd.
Een corona verschijnsel is zeer lokaal en treed niet op langs een hoogspanningsdraad zelf maar rond de isolator waar ie aan op gehangen is. De lokale veldsterkte in Volt/m is daar sterker waardoor de kans op doorslag hoger is.

Corona komt vaker voor naarmate de lucht vochtiger of vervuilder is (de isolatie waarde van de lucht neemt dan immers af).
Sommige punten sputteren vrijwel altijd, andere nooit of alleen heel soms. Er zijn mij geen getallen bekend over bijv. aantal uren per jaar. Ik vermoed ook niet dat die er zijn omdat eea heel erg afhangt van de lokale constructie, het weer en/of vervuiling.
Het is echter wel zo dat wanneer er ergens een corona voorkomt bij bijv een lage luchtvochtigheid deze ook zal voorkomen bij een hogere waarde. Sommige sputteren altijd (zie ook de video uit een van mijn vorige posts, genomen op een mooie zomerdag met een lage RV).
KML-generator generator

jwr47
middenspanning
Loads: 24
Aangesloten op: 08 mar 2016 22:32

Re: Discussie over de bromtoon en laagfrequente stoorsignale

Load door jwr47 » 12 apr 2016 23:41

BaDu voegde de load toe: Sommige punten sputteren vrijwel altijd, andere nooit of alleen heel soms. Er zijn mij geen getallen bekend over bijv. aantal uren per jaar.
Ik heb twee interessante berichten met metingen van de ionenconcentraties door Australische wetenschappers gevonden, die ik nog aan een nader onderzoek onderwerp:

Air ion concentrations under overhead high-voltage transmission lines (ER Jayaratne, FO J-Fatokun, L Morawska)
http://eprints.qut.edu.au/15394/
Air ion concentrations in various urban outdoor environments X Ling, R Jayaratne, L Morawska - Atmospheric Environment, 2010
http://eprints.qut.edu.au/38665/1/COVERSHEET_C38665.pdf

Volgens de auteurs bedragen de ionenconcentraties in een natuurlijke omgeving ongeveer 300-400 geladen deeltjes per cm-3.

Bij hoogspanningsleidingen bedragen de gemeten waardes voor de ionenconcentraties:
- ongeveer 1000 geladen deeltjes per cm-3 bij 110 en 220 kV leidingen
- en ongeveer 10.000 geladen deeltjes per cm-3 bij een 400 kV leiding.

Ook intensief wegverkeer veroorzaakt ionenconcentraties van bijvoorbeeld 625 geladen deeltjes per cm-3, die op een afstand van 1km afnemen tot 125 per cm-3.

Daarnaast vertonen ook transformatorstations hogere ionenconcentraties (met een iets andere verhouding der positive en negatieve ionenconcentraties):
The second and fourth highest absolute values in Fig 3 ( +2750 and -1600 cm-3) were obtained near two different high voltage substations.
In beide artikelen werden aan de hoogspanningsleidingen nog hogere ionenconcentraties (tot 3300 per cm-3) vastgesteld, die o.a. aan een defect in de isolatiematerialen werden toegeschreven. Dit betrof een corona, die duidelijk zichtbaar en hoorbaar was.

In feite werden er ook bij intacte hoogspanningsleidingen steeds duidelijk hogere ionenconcentraties gemeten. Deze ionenconcentraties worden deels als "positief" of "negatief" gekarakteriseerd. Beide polariteiten zijn mogelijk.

Interessant zijn nog twee waarnemingen (uit de bron: Air ion concentrations in various urban outdoor environments X Ling, R Jayaratne, L Morawska - Atmospheric Environment, 2010):

1) Ionen, die uit de corona aan een hoogspanningsleiding zijn ontstaan worden niet zo snel geneutraliseerd omdat de tegengepoolde ladingen ontbreken.

2) Het genereren van ionen uit hoogspanningsleidingen is waarneembaar op afstanden van 500m van de hoogspanningsleiding (Fews et 10 al, 1999)
Originele tekst: Ions associated with corona emission from power lines are less likely to neutralize quickly because their oppositely charged partners are not available.
The effect of ions from power lines has been detected at distances of over 500 m (Fews et al, 1999)
Het is mij nog niet duidelijk of deze ionenconcentraties door het hoogspanningsveld in een trillende (50Hz) beweging worden gebracht.

Op basis van de gepubliceerde artikelen hangt er om de hoogspanningsleiding kennelijk permanent een wolk met geladen deeltjes, die slechts bij wijze van uitzondering geneutraliseerd wordt. Deze wolk is (volgens Fews et al) links en rechts van de leiding ongeveer 500m breed.

Mastbeeld van deze aansluiting
fverhoog
Nieuw forumlid. Wees vriendelijk voor 'm ;-)
Loads: 2
Aangesloten op: 06 mei 2017 12:12

Re: Discussie over de bromtoon en laagfrequente stoorsignalen

Load door fverhoog » 09 mei 2017 17:27

Hallo allemaal,

Mijn naam is Fred Verhoog, ik ben de oprichter en beheerder van de Facebookgroep De brom van Waalre (https://www.facebook.com/bromvanwaalre/), waar eerder aan gerefereerd is op dit forum. Ik woon dus in Waalre (voorheen gemeente Aalst, is nu onderdeel van Waalre) en hoor sinds ongeveer 2 jaar een lage, pulserende LfG toon. Ik woon hemelsbreed ongeveer 2 km van de elektriciteitscentrale aan de Prof. Holstlaan, in de Goudbergstraat.

Ondanks dat de berichten in deze thread voor mij veel te technisch zijn, leek het me toch verstandig te reageren omdat ik wellicht wat interessante informatie kan toevoegen aan de discussie. En wie weet kan ons dat wat dichterbij een oplossing brengen voor dit vervelende fenomeen.

Ik hoor de brom dus sinds een jaar of twee, ik schat vanaf april/mei 2015. Daarvoor heb ik zo'n brom nooit ergens gehoord. In juni 2015 gingen wij een weekend weg naar Lochem en daar hoorde ik ook een brom. Inmiddels weet ik dat Lochem ook een bekende plaats is waar mensen zo'n brom horen, maar destijds ging ik erg aan mijzelf twijfelen. Zeker omdat mijn vrouw de brom bijvoorbeeld niet hoort. Pas toen ik in augustus 2015 de brom ook in Zuid-Frankrijk hoorde, ben ik gaan googelen om mijzelf ervan te verzekeren dat ik niet gek aan het worden was, of tinnitus had. Ik kwam er toen achter dat het inmiddels een wereldwijd fenomeen is (zie ook http://thehum.info/). Maanden later ben ik de Facebookgroep gestart en kwam ik er achter dat er meer mensen in Waalre zijn die de brom horen.

Wat mij erg intrigeert is het volgende: zowel in 2016 als 2017 viel de brom gedurende een week of 3-4 volledig weg in de maand maart. In die periode heb ik de brom dus helemaal niet gehoord en anderen op mijn Facebookgroep bevestigen dit. Ik dacht gelijk aan jaarlijks groot onderhoud aan de bron van het geluid. Is het wat jullie betreft een mogelijkheid dat er jaarlijks onderhoud aan de hoogspanningsinstallatie wordt uitgevoerd, met als gevolg dat de brom tijdelijk niet hoorbaar is??

Inmiddels heb ik ook contact met de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant. Zij zijn onderzoek aan het doen naar onze klachten en de oorzaak van het geluid, al gaat dit niet erg snel. Tot op heden is er niet veel meer gedaan dan laten bijhouden wanneer de brom hoorbaar is e.d.

Tot zover mijn input. Mocht iemand naar aanleiding van dit verhaal meer vragen hebben die ik als 'ervaringsdeskundige' wellicht kan beantwoorden, dan hoor ik het graag.

BaDu
Globale moderator
Loads: 1999
Aangesloten op: 18 mar 2014 13:55
Dichtstbijzijnde trafo: Kattenberg

Re: Discussie over de bromtoon en laagfrequente stoorsignalen

Load door BaDu » 09 mei 2017 19:55

fverhoog voegde de load toe:
09 mei 2017 17:27
Wat mij erg intrigeert is het volgende: zowel in 2016 als 2017 viel de brom gedurende een week of 3-4 volledig weg in de maand maart. In die periode heb ik de brom dus helemaal niet gehoord en anderen op mijn Facebookgroep bevestigen dit. Ik dacht gelijk aan jaarlijks groot onderhoud aan de bron van het geluid. Is het wat jullie betreft een mogelijkheid dat er jaarlijks onderhoud aan de hoogspanningsinstallatie wordt uitgevoerd, met als gevolg dat de brom tijdelijk niet hoorbaar is??
Welkom Fred,

LfG is een lastig verschijnsel, sommige mensen horen het andere niet, wat niet wil zeggen dat het niet bestaat.

Maar naar mijn persoonlijke mening is er zeker geen sprake van samenzwerings/complot theorieën of buitenaardse verschijnselen. Nee, in tegendeel ik geloof dat er LfG is waar mensen last van kunnen hebben. Maar (en dat is ook de lijn van hoogspanninsnet.com) er zou een natuurkundig wetenschappelijk verklaarde oorzaak aan te grondslag moeten liggen, het vinden daarvan kan lastig zijn, te meer omdat onze oren erg richting ongevoelig zijn in het LfG gebied.

Aan je beschrijving van de locatie denk ik af te leiden dat het gaat om 150/10kV station Eindhoven Zuid. Dit is een TenneT/Enexis hoogspanningsstation (geen centrale) waarbij het 150kV deel in beheer is bij TenneT en het 10kV deel bij Enexis. Jaarlijks onderhoud aan elektrische hoogspanningsinstallaties op stations wordt niet meer gedaan en zeker niet gedurende 3-4 weken, als er onderhoud gedaan wordt zal de duur daarvan beperkt zijn tot 1-2 dagen (alleen overdag). Er is mij (anderen misschien) ook geen project bekend wat in deze periode op dat station heeft plaatsgevonden.

Vwb de oorzaak van de brom: Op dit station staan 4 grote 150/10kV transformatoren, deze zijn bekende veroorzakers van de bekende trafobrom (transformer hum). Maar eenzelfde brom kan vaak worden waargenomen bij een klein trafo huisje in de buurt (vaak wel minder luid). Er kan dus niet met zekerheid gezegd worden dat dit de bron van brom is.

Succes met je zoektocht, ik ben erg benieuwd naar een eventueel resultaat.
KML-generator generator

Mastbeeld van deze aansluiting
fverhoog
Nieuw forumlid. Wees vriendelijk voor 'm ;-)
Loads: 2
Aangesloten op: 06 mei 2017 12:12

Re: Discussie over de bromtoon en laagfrequente stoorsignalen

Load door fverhoog » 09 mei 2017 20:52

Ok, dank voor je bericht. Inderdaad betreft het het hoogspanningsstation in Eindhoven Zuid. Interessant om te horen dat het geen jaarlijks onderhoud kan zijn, ik vermoed dat we het elders moeten zoeken

Mastbeeld van deze aansluiting
Jong
Nieuw forumlid. Wees vriendelijk voor 'm ;-)
Loads: 1
Aangesloten op: 05 jul 2017 13:12

Re: Discussie over de bromtoon en laagfrequente stoorsignalen

Load door Jong » 05 jul 2017 14:55

Ik hoor een bromtoon lijkt op stationair lopende vrachtauto. Vandaag 5 juli 2017 artikel in de telegraaf gelezen van Joost. En artikel op de site Bromtoon Zuthpen van gepensioneerde ir. twee jaar geleden zijn in het kader van de hoogwatergeul Heerde een twintigtal hoogspanningsmasten rond 5 meter verhoogd. Vanaf die tijd horen wij met grote regelmaat in de nacht het gebrom. In betreffende artikel wordt verhogen van masten als mogelijk oorzaak van het gebrom genoemd. Kan m.i. Geen toeval zijn. Woning staat 1 km van hoogspanningslijnen af.

BaDu
Globale moderator
Loads: 1999
Aangesloten op: 18 mar 2014 13:55
Dichtstbijzijnde trafo: Kattenberg

Re: Discussie over de bromtoon en laagfrequente stoorsignalen

Load door BaDu » 06 jul 2017 10:11

Kortgeleden zag ik een artikel op gld.nl dat er metingen zijn verricht in Zutphen maar er geen bromtonen zijn gemeten.
Ik adviseer u deze draad zorgvuldig vanaf het begin te lezen, en u te wenden tot de gemeente Zutphen.
KML-generator generator

Plaats reactie