110 kV NAM en Gasunie in de omgeving Meeden

Discussie over netkaarten, waaronder onze eigen HoogspanningsNet Netkaart
BUTTON_POST_REPLY
de knip
150 kV
BerichtenCOLON 167
GeregistreerdCOLON 10 Apr 2013 13:51

110 kV NAM en Gasunie in de omgeving Meeden

Bericht door de knip » 07 Nov 2021 13:16

Diverse wijzigingen en aanvullingen rondom station Meeden 380/220/110/20/10kV.van directe eigen KLANTAANSLUITINGEN.
1) Voeding Stikstofplant Zuidbroek 2 circuits 110kV met rechtstreekse eigen voeding op Meeden.
https://www.omexom.nl/nieuws/omexom-slu ... nningsnet/

1) NAM Scheemda De Eeker (benaming correct) echter rechtstreekse eigen voeding 1 circuit 110kV op Meeden.
2) NAM Scheemderzwaag (benaming correct) echter rechtstreekse eigen voeding 1 circuit 110kV op Meeden.
3) NAM Veendam Zuidwending benaming niet correct: moet zijn Aardgasbuffer Zuidwending (een soort UGS: Underground Gas Storage) voeding 2 circuits 110kV rechtstreeks op Meeden is correct.
https://www.agbzw.nl/

4) Benaming Scheemda NAM niet correct, dit moet Gasunie CS Scheemda zijn met 2 circuits 110kV rechtstreeks op Meeden.
(Dit is een Gasunie Compressorstation van GTS (Gasunie Transport Services) Eekerweg 8 9679 HR Scheemda)


Hiermee is Meeden in NL volgens mij het station met de meeste 1 of 2 directe eigen 110kV klantaansluitingen.
Resume: Voor zover mij bekend ook in chronologische volgorde van in aanleg en in bedrijf:
1) NAM Scheemda De Eeker. (1x110kV)
2) NAM Scheemderzwaag . (1x110kV)
3) Aardgasbuffer Zuidwending. (2x110kV)
4) Gasunie CS Scheemda (GTS) (2x110kV)
5) Zonnepark Stadskanaal (1x110kV)
6) Windpark N33 (1x110kV)
7) Stikstoffabriek Zuidbroek (2x110kV) waarschijnlijk nog niet in bedrijf.
8) Avermieden Eekerweg (1 of 2? x220kV) in voorbereiding.

De Knip

Gebruikers-avatar
Knarvel
380 kV + Netkaartcrew
BerichtenCOLON 1186
GeregistreerdCOLON 29 Apr 2012 18:19

Re: Opmerkingen en discussie HoogspanningsNet Netkaart release cycle 6

Bericht door Knarvel » 07 Nov 2021 19:40

de knip schreefCOLON
07 Nov 2021 13:16

<...>
1) NAM Scheemda De Eeker (benaming correct) echter rechtstreekse eigen voeding 1 circuit 110kV op Meeden.
2) NAM Scheemderzwaag (benaming correct) echter rechtstreekse eigen voeding 1 circuit 110kV op Meeden.
<...>
De Knip
Zijn de ingetekende tracés tot aan het compressorstation correct en lopen er dan 4 kabels parallel naar Meeden?

Gebruikers-avatar
Hans
Site Admin + actief in het mainsite team
BerichtenCOLON 3844
GeregistreerdCOLON 03 Dec 2011 20:49

Re: 110 kV NAM en Gasunie in de omgeving Meeden

Bericht door Hans » 08 Nov 2021 20:59

Interessante case, sinds vanmiddag extra interessant geworden. Soms is even sparren aan de telefoon zo gek nog niet.
Ik ben er eens in gedoken door middel van historische luchtfoto's (jaarlijks voorhanden via topotijdreis.nl), de zeer recente en uitstekende luchtfoto's van PJK, de opendata van Tennet, het satellietdataportaal en het eigen foto-archief waar inmiddels ook alweer heel wat Meeden-momentjes in zitten in de laatste paar decennia. En natuurlijk hebben we ook nog een grote stapel met KCD's.

[KCD]

Het lijkt er alles op dat De Knip gelijk heeft m.b.t. de meeste beweringen. Inmiddels is een en ander op de netkaart verwerkt. We gaan ze even bij langs en dit geldt tevens als de verdediging van wat er op de netkaart te zien is, en als opening voor kritieken wanneer we van inzicht verschillen. Aan het einde van de dag willen we allemaal hetzelfde, een zo goed mogelijke netkaart.

1) NAM Scheemda De Eeker. (1x110kV)
De trafo is in 2007 of 2008 op zijn lekbak gezet. Rond 2007 is de grondkabel aangelegd vanaf het oude, meest noordelijk gelegen stationsdeel van Meeden, en dan ook nog aan de uiterste noordpunt. Daar verscheen rond 2007 een nieuw kabelveld op de leeggekomen plek waar vroeger de 110 kV-lijn naar Amsweer aansloot en waarvan de fundatie nog altijd in het gras staat. Deze kabel staat niet in de Tennet-opendata, maar staat wel op de netkaart van 2011.
Status: ingetekend (losgehaald van Gasunie Scheemda en doorgetrokken naar Meeden, zoals ook op onze netkaart jaren geleden zo was).

2) NAM Scheemderzwaag . (1x110kV)
Vrijwel idem dito, rond dezelfde tijd kwam daar een trafo en de kabel is in hetzelfde jaar, waarschijnlijk zelfs volledig tegelijk aangelegd. Deze sluit aan op Meeden op dezelfde plek, namelijk het andere veld voor het tweede circuit van wijlen Meeden - Amsweer 110 kV. Deze kabel zit niet in de Tennet-opendata, maar staat wel op de netkaart van 2011.
Status: ingetekend (losgehaald van Gasunie Scheemda en doorgetrokken naar Meeden, zoals ook op onze netkaart jaren geleden zo was).

3) Aardgasbuffer Zuidwending. (2x110kV)
Deze locatie is tussen 2006 en 2009 aangelegd en in dienst gegaan. Er is goed luchtfotomateriaal van, ook ten tijde van de aanleg van beide grondkabels in 2006 en 2007. Het moment van aanleg toont zelfs graafschade op de schakeltuin van Meeden, waarmee de smoking gun via correct tracé, twee circuits, de ligging in de opendata en onze al jaren aanwezige situatie op de netkaart allemaal te bevestigen zijn.
Status: was reeds ingetekend op correcte wijze, nu alleen extra verificatie voorhanden.

4) Gasunie CS Scheemda (GTS) (2x110kV)
Deze locatie is volgens het luchtfotomateriaal tussen 2009 en 2011 is gebouwd. Op de luchtfoto's is inderdaad een aantal keer bouwactiviteit te zien en er is graafschade langs het landweggetje voor een pijpleiding. De grondkabel is niet te herleiden, maar we zien wel dat de sleuf met omgewoelde grond verhipte breed is voor slechts een paar pijpen. Daar is dus die kabel langs gelegd en dat klopt ook met de Tennet opendata, waar deze twee kabels haarfijn op staan. Het ingetekende tracé op onze kaart is correct, het betreft twee circuits en ze sluiten op de juiste plek aan op Meeden.
Status: was reeds ingetekend op correcte wijze, nu alleen extra verificatie voorhanden.

5) Zonnepark Stadskanaal (1x110kV)
Dit is aangelegd in 2019 en 2020. Een klantaansluiting voor twee grote zonneparken die vanaf Stadskanaal via een private grondkabel binnenlopen op Meeden. Kennelijk was het ongewenst om een inlussing met nieuw stationnetje te maken op een van de meeliftende 110 kV-circuits van Zwolle - Meeden vanwege de het harde-aftakverbod voor nieuwe klanten en mogelijk ook vanwege congestieproblematiek. Het tracé van deze enkelcircuitverbinding is niet te vinden in Tennetdata van welk pluimage dan ook. Wat we wel hebben zijn aanlegplannen, rapporten en nauwkeurige graafschades op luchtfoto's, behalve voor de laatste vijftig meter op het terrein van Meeden. Hoewel we dus niet weten welke circuitkleur de kabel heeft of wat de precieze capaciteit is, weten we het bestaan wel zeker en is de tracering nauwkeurig. Het veld op Meeden waarop deze binnenloopt zien we verschijnen op luchtfoto's rond de geschikte tijd en ook op een logische plek. Een plek die iets anders niet uitsluit, maar vanwege logica (komen we straks op bij de stikstoffabriek) kan het niet anders of het nieuwe kabelveld op het oostelijke 110 kV-blok van Meeden is de aansluitplek. De recente foto's van PJK waren onmisbaar bij het oplossen van de vraag. :grin:
Status: was reeds ingetekend, nu alleen extra verificatie voorhanden. Aansluitplek gewijzigd.

6) Windpark N33 (1x110kV)
Ohja, anders zet je even ruim twintig grote brommers op de vlakte en sluit je die ook nog eens aan met een eigen 110. In elk geval is dat gebeurd en vanuit een commercieel 33/110 kV opspanstation kunnen de Siemens Gamesa's hun megawattjes wegduwen richting Meeden. De kabel is gelegd via een separaat tracé en ontwijkt daardoor de inmiddels indrukwekkende kabelstrook voor de aardgaslocaties en de Gasunie. Vanwege graafschades op luchtfoto's en projectdocumentatie is de kabellocatie met grote zekerheid bekend en binnen tien meter correct ingetekend, maar uiteraard ontbreekt deze kabel in de Tennetdata zodat we verder niets weten van de circuitkleur of de capaciteit. Die is uiteraard hoger dan de optelsom van de molens en dan zitten we als meest aannemelijke gok ergens tussen 100 en 200 MW, vermoedenlijk low-end in die range. Verder is de laatste 200 meter van die kabel aangelegd met een HDD zodat er geen graafschade is. Daardoor is de aansluitlocatie op Meeden in principe een open vraag, zij het niet dat er op dit moment (zie foto's PJK) nog slechts drie kabelvelden voorhanden zijn waarvan er twee op niet-logische wijze zijn geconfigureerd voor een kabel komende uit het westen. Blijft over, het kabelveld dichtbij het 10 kV-gebouw, vlakbij de inrit van de 110 kV schakeltuin.
Status: was reeds ingetekend via perfecte graafsporen, nu alleen extra verificatie voorhanden. Aansluitplek nauwkeuriger gemaakt.

7) Stikstoffabriek Zuidbroek (2x110kV) waarschijnlijk nog niet in bedrijf.
Die is inderdaad nog niet in bedrijf, maar hier zit wel de grootste open vraag op Meeden die we nu nog hebben. In de Tennet-opendata, wel zeer nauwkeurig op geografisch vlak maar niet beroemd vanwege extreme actualiteit, staat slechts één circuit tot 80% van het tracé ingetekend, waarna hij dood loopt in een aardappelveld. De Knip vroeg/vraagt zich af of een dergelijk strategisch belangrijke installatie zoals de stikstoffabriek er eigenlijk wel op wil vertrouwen om N=1 aangesloten te zitten. Nu ik er nader over nadenk... Hans, ik twijfel hierover. :uhokee: Maar ja, wat hebben we concreet dat het tegendeel bewijst behalve documenten die al gereed waren vóór de aanleg begon? Eigenlijk wil ik "hard" bewijs, van tijdens of na de aanleg. Twee dingen: op Meeden zijn nog precies twee nieuwe aansluitvelden niet benoemd, zodat we er bij een enkelcircuit eentje over hebben. Verder zijn op het terrein van de stikstoffabriek ook twee eindsluitingen te zien. Dat hoeft nog niet per sé wat te betekenen, kijk bijvoorbeeld eens naar de NAM in Schoonebeek. Die hebben ook twee kabelvelden, maar er is slechts één verbinding met Veenoord. De andere is een klein intern kabeltje. Dat zou bij de stikstoffabriek ook kunnen, maar het is wel verdacht natuurlijk. Het is bij gebrek aan nauwkeurige data niet te bevestigen of te ontkrachten. Het neigt naar twee circuits op basis van logica, maar zonder data is er geen intekening mogelijk.
Status: was reeds ingetekend als enkelcircuit. Tracédata toereikend (goed tot prima) maar geen harde bevestiging van het tweede circuit uit documenten van tijdens of na de aanleg. (Dus men was het van plan, maar ligt ie er ook echt?)

8) Avermieden Eekerweg (1 of 2? x220kV) in voorbereiding.
Deze wordt met grote waarschijnlijkheid op 220 kV aangesloten. In het investeringsplan 2022 wordt op pagina 63 in het tabelletje gesproken over een eerste uitbreiding met vier velden, waarvan er eentje voor een nieuwe trafo van Enexis is (pagina 58), een tweede is gereserveerd voor een extra koppeltrafo met Meeden-380 (pagina 59), en er dus twee velden overblijven op de groei. Dat optellend bij de ingekomen aanvraag van ordegrootte 340 MVA vermogen op 220 kV (zie het topic over Avermieden) doet vermoeden dat er een klantaanvraag is die in ieder geval één kabel op 220 kV wil bedrijven. Niet geheel toevallig is 340 MVA ook vrijwel het typisch vermogen van een fabrieksmodelletje 220/33 kV trafo zoals we ze bijvoorbeeld veel zien in de offshore windindustrie. Ik denk daardoor dat Avermieden vrijwel zeker op 220 komt.
Status: afwachten tot er meer dingen duidelijk worden. Bij gebrek aan fysieke assets is er ook nog geen open vraag op de kaart.


Zo dan, amen. :engel:
Laten we deze hoop geblaat die qua omvang kan wedijveren met een onsuccesvolle klimaatconferentie eens samenvatten op een betere tekening.

Meeden (aansluitingen).jpg
Meeden (aansluitingen).jpg (214.22 KiB) 7936 keer bekeken

De stook met de twee vraagtekens zijn een onbenoemd aansluitveld dat op de foto's van PJK te zien is en waar mogelijk een redundant circuit op vast zit voor de stikstoffabriek, maar bevestiging ontbreekt. Of op een deel van een van de foto's:

Meeden (deel luchtfoto PJK).jpg
Meeden (deel luchtfoto PJK).jpg (276.61 KiB) 7936 keer bekeken

Tot zover het digitale graafwerk, met dank aan De Knip voor het aankaarten van een aantal zaken. Ik ben benieuwd of de tweede kabel op de stikstoffabriek hard te bevestigen is.
Halfverankering is net als Volbeat: het kan altijd

de knip
150 kV
BerichtenCOLON 167
GeregistreerdCOLON 10 Apr 2013 13:51

Re: 110 kV NAM en Gasunie in de omgeving Meeden

Bericht door de knip » 09 Nov 2021 10:14

Hans, Hartelijk dank voor je uitgebreide verslaglegging en we blijven speuren naar de 2e? kabel voor de stikstofplant.

BUTTON_POST_REPLY